Legal consultant and real estate attorney lawyer read the building lease contract signing agreement for local business.

Czym jest zachowek i co musisz o nim wiedzieć?

Sprawy spadkowe często rozgrywają się pomiędzy członkami rodziny. Przepisy prawa spadkowego chronią interesy jej członków, zwłaszcza tych najbliższych spadkodawcy. Właśnie temu służy zachowek. Na czym on dokładnie polega? Bez wątpienia odpowiedź na to pytanie jest istotna dla bliskich zmarłego, który pozostawił po sobie majątek. Wyjaśniamy więc ten termin w niniejszym artykule.

Zachowek: część majątku, która zawsze należy się spadkobiercom

Zachowek to określona część majątku podlegającego dziedziczeniu, która należy się spadkobiercy bez względu na okoliczności. Tym samym uprawniony do zachowku ma prawo żądać swojej części nawet wówczas, gdy nie został uwzględniony w testamencie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. W tym miejscu warto postawić sobie pytanie: w jaki sposób może zostać uregulowany zachowek?

Otóż Kodeks cywilny stanowi, że zachowek może zostać pokryty poprzez darowiznę przekazaną przez spadkodawcę spadkobiercy, powołanie go do spadku czy ustanowienie na jego rzecz zapisu. Każda z tych metod jest równie dobra, a jej skuteczne zastosowanie przez spadkodawcę pozbawia prawa do zachowku. Jeżeli jednak część należna z tytułu zachowku nie została pokryta, to uprawniony do jego otrzymania ma prawo skierować swoje roszczenia do spadkobierców. Jakiej części majątku spadkowego może się on domagać? Jasno wynika to z przepisów prawa.

Jaka jest wysokość zachowku?

Kodeks cywilny przewiduje dwie wartości zachowku: dwie trzecie lub połowę wartości udziału spadkowego, który przypadłyby uprawnionemu do zachowku, gdyby został on powołany do dziedziczenia. Przy czym wartość dwie trzecie odnosi się jedynie do osób małoletnich oraz niezdolnych do pracy. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma druga ze wskazanych tu wartości, a więc połowa udziału spadkowego. Co to wszystko oznacza?

W sprawie o zachowek zawsze najpierw ustala się, jaka jest wartość udziału, który przypadłby danej osobie, gdyby normalnie dziedziczyła. Dopiero w drugiej kolejności bada się, czy nie zachodzą okoliczności uprawniające ją do zachowku w wysokości dwóch trzecich. Jeżeli nie, to zachowek wynosi połowę tej wartości. Jak widzisz, zachowek to skomplikowane zagadnienie, stąd przy postępowaniu spadkowym warto znaleźć dobrego prawnika. Kancelaria adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez Annę Szirch to miejsce, w którym uzyskasz profesjonalną pomoc.

Co to jest wydziedziczenie?

Warto pamiętać, że jedynym sposobem na pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku jest wydziedziczenie go. Oświadczenie o wydziedziczeniu może złożyć jedynie spadkodawca w ważnym testamencie. Jednak wydziedziczenie zawsze musi zostać odpowiednio uzasadnione. Spadkodawca nie może po prostu wydziedziczyć kogoś ze swojej rodziny, tylko i wyłącznie na podstawie własnego uznania. Gdyby do tego doszło, takie wydziedziczenie można podważyć, co otwiera uprawnionemu prawo do żądania zachowku. Jeśli należy Ci się zachowek we Wrocławiu, może Cię zainteresować oferta adwokat Anny Szirch. Sprawdź już dziś.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *