Szkolenia laboratoryjne

Praca w laboratoriach ma gigantyczne znaczenie praktycznie dla każdej branży przemysłu. To tutaj badane są próbki produktów, mających trafić do sklepów lub posłużyć jako materiały do budowy większych konstrukcji. To dzięki osobom pracującym w naukowych jednostkach możemy mieć pewność, że nie zatrujemy się jedzeniem, nasze budynki są tworzone z trwałych budulców, opony samochodów są wyprodukowane z gumy odpowiedniej jakości, a lekarstwa pomogą nam dojść do zdrowia.

Dostęp do aktualnej wiedzy i zdobyczy techniki – istotą pracy laboranta

Ten krótki wstęp pokazuje, jak istotna dla ludzkości jest praca wykonywana przez laborantów. Świat jednak dynamicznie się zmienia, a wraz z nim rodzaje wykorzystywanych w przemyśle materiałów oraz normy jakości produktów. W związku z tym, pracownicy placówek badawczych czuwający nad naszym bezpieczeństwem muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności, aby być na bieżąco ze wszelkimi dotyczącymi ich nowinkami. W tym celu powinni oni uczęszczać na organizowane dla nich szkolenia laboratoryjne.

Wszechstronne szkolenia dla każdego laboranta

Kursy dla laborantów obejmują cały szereg zagadnień, które skupiają się na wielu aspektach stanowiącymi codzienność pracowników laboratoriów. Należą do nich m. in.:

  • weryfikacja i walidacja metod badawczych
  • metodyka szacowania niepewności pomiaru
  • opieka nad sprzętem kontrolno-laboratoryjnym
  • klasyfikacja i testy odbiorowe aparatury laboratoryjnej
  • praca wg wymagań normy ISO 17025.

Zajęcia są organizowane zarówno na zlecenie przedsiębiorstw dążących do podniesienia kompetencji pracowników, jak i na wniosek osoby indywidualnej, której zależy na poszerzeniu własnych umiejętności zawodowych.

Przystępna forma przekazywania wiedzy

Coraz większa część obowiązków spoczywających na pracownikach laboratoriów może być wykonywana za pomocą komputera. Właśnie dlatego, opisywane szkolenia laboratoryjne również odbywają się w formie multimedialnej. Obejmują one zdalne spotkania z prowadzącymi zajęcia. W trakcie konsultacji omawiane są wszystkie zagadnienia wchodzące w skład danego kursu. Ponadto, jeśli zachodzi taka potrzeba, kursanci mogą wykonywać zadania utrwalające przy wykorzystaniu programów komputerowych. Uczestnicy szkolenia mogą brać w nim udział, znajdując się we własnych domach. Bez wątpienia jest to o wiele bardziej komfortowa forma nauki, aniżeli uczęszczanie na kilkugodzinne wykłady odbywające się placówkach zewnętrznych. Takie rozwiązanie stanowi również niebagatelne ułatwienie logistyczne dla pracodawcy.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *