Język migowy – jak zacząć naukę?

Polski Język Migowy jest drugim najczęściej używanym w naszym kraju językiem – posługuje się nim na co dzień aż pięćdziesiąt tysięcy osób należących do społeczności Głuchych. Coraz więcej słyszących pragnie nauczyć się PJM, by porozumiewać się z członkami rodziny albo wykorzystywać go w życiu zawodowym. Jednak PJM uchodzi za bardzo trudny ze względu zarówno na relatywnie niewielką popularność, jak i ogromną odmienność od języka polskiego. Jak zatem rozpocząć naukę, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty?

Wyzwania związane z nauką języka migowego

Rozpoczynając naukę każdego nowego języka warto przemyśleć, jakie czekają nas trudności, by dobrze się na nie przygotować. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że o ile dostępne za darmo materiały do angielskiego czy niemieckiego dla początkujących często odznaczają się wysoką jakością, sytuacja prezentuje się odmiennie w przypadku znacznie mniej popularnego Polskiego Języka Migowego. Co gorsza, zaczynając naukę od podstaw, nie da się rozróżnić źródeł przekazujących solidną wiedzę i takich, których rzetelność pozostawia wiele do życzenia. Ponadto z nauką języka o charakterze wizualno-przestrzennym, jakim jest PJM, wiążą się specyficzne problemy. Przede wszystkim początkujący mają trudności z powtarzaniem znaków w sposób prawidłowy i na ogół nie są w stanie sami zauważyć popełnianych błędów. Co więcej, struktury gramatyczne tego języka diametralnie różnią się od tych, do których przyzwyczaił nas język polski. Niespodzianką może być, że znaczenie gramatyczne mają również ruchy głowy i tułowia!

Jak skutecznie nauczyć się języka migowego?

Ze względu na wspomniane trudności, naukę języka migowego najlepiej zacząć pod okiem doświadczonego nauczyciela. Taką możliwość daje kurs języka migowego albo indywidualne korepetycje. Prowadzący zajęcia jest w stanie korygować błędy w wykonywaniu znaków na bieżąco, dzięki czemu nie utrwalimy złych nawyków, a także może wyjaśnić nieintuicyjne zasady gramatyki. Warto pamiętać, że niezmiernie istotną częścią poznawania PJM jest zaznajomienie się z kulturą jego użytkowników – taka wiedza może zostać przekazana tylko przez osobę, która przebywa w społeczności Głuchych. Oczywiście uczęszczanie na zajęcia nie gwarantuje sukcesu i konieczna jest także systematyczna praca – chociażby samo ćwiczenie znaków, do których wykonywania nie są przyzwyczajone nasze ręce. Jednak regularne konsultacje z lektorem pozwalają lepiej spożytkować nasz czas i sprawiają, że proces nauki jest bardziej efektywny.

 

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *