Badanie rezonansem magnetycznym – co trzeba wiedzieć?

Badanie rezonansem magnetycznym to jedna z metod diagnostycznych powszechnie stosowana w medycynie. Rezonans magnetyczny umożliwia badanie wszystkich wewnętrznych, anatomicznych struktur organizmu w sposób nieinwazyjny. Mowa tu o badaniu m.in. kości, tkanek miękkich, serca, mózgu czy kanału szkieletowego. Warto zatem wiedzieć, na czym to badanie polega, kiedy powinno być wykonane oraz jak się do niego przygotować.

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny wykorzystuje właściwości magnetyczne cząsteczek wody w organizmie człowieka. Dokładniej mowa tu o protonach w jądrach wodoru. Te po umieszczeniu w rezonansie magnetycznym ulegają pewnemu podporządkowaniu. Wyniku działania fal radiowych emitowanych przez urządzenie protony zmieniają swój stan i oddają energię poprzez wysyłanie fal o dokładnie takiej samej częstotliwości. Te odbierane są przez czujniki tomografu i przetwarzane komputerowo na przekrojowy obraz medyczny. Badanie rezonansem magnetycznym w porównaniu do badań radiologicznych jest nieinwazyjne. Innymi słowy, emitowane przez urządzenie fale oraz pole magnetyczną są nieszkodliwe dla organizmu człowieka.

Kiedy powinno się wykonać badanie rezonansem magnetycznym?

Badanie rezonansem magnetycznym wykonuje się w celu oceny tego, w jakim stanie znajdują się narządy wewnętrzne i tkanki. Pozwala na bardzo dokładne określenie wszelkich zmian patologicznych w układzie mięśniowym, szkieletowym i w szpiku kostnym. Rezonans magnetyczny umożliwia również uwidocznienie naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego oraz jamy serca. Wszystko to pozwala na dokładną diagnostykę chorób ośrodkowego układu nerwowego. Wśród wskazań do wykonania badania wymienić można rozdwojenie rdzenia, rozszczep kręgosłupa, rozszczep czaszkowo-mózgowy, a także torbiel przegrody przezroczystej oraz guzki zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym.

Jak się przygotować do badania rezonansem magnetycznym?

Do badania rezonansem magnetycznym zawsze należy się odpowiednio przygotować. Centrum Medyczne Rezonanslodz.pl – rezonans magnetyczny Łódź, zwraca uwagę na kilka istotnych elementów pod tym kątem. Przede wszystkim koniecznie zadbać należy wcześniej o właściwy poziom kreatyniny we krwi. Badanie w tym kierunku wykonać powinno się na tydzień przed rezonansem magnetycznym. Nierzadko oprócz badania poziomu kreatyniny we krwi konieczne jest również wykonanie badania wskaźnika GFR. Badanie rezonansem magnetycznym możliwe jest wyłącznie wówczas, jeśli wyniki obu wcześniej wspomnianych badań na to pozwalają.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *