Kuliste drzewa i krzewy bez cięcia

Rosnące w naturze drzewa i krzewy przybierają piękne, ale zazwyczaj nieregularne kształty. Może to sprawia nasza przewrotność, że czasami chcielibyśmy mieć w ogrodzie coś bardziej symetrycznego, np. rośliny o kulistym pokroju. Chętnie sięgamy wtedy po nożyce ogrodnicze i sekator, by rozwichrzonym koronom nadać owalne kształty. Jest to jednak pracochłonne, bo nie wszystkie gatunki łatwo poddają się naszym zabiegom. Niektóre po prostu nie znoszą cięcia. Z pomocą przyszli nam hodowcy roślin. Dzięki nim powstała zupełnie pokaźna grupa odmian ogrodowych, które same przybierają i zachowują kuliste kształty. Są wśród nich zarówno niskie, karłowe krzewy, jak i drzewa kilkumetrowej wysokości. O ich wyglądzie świadczą nawet nazwy, np. Globosa, Globosum, Umbraculifera.

Takie kuliste formy znajdują zastosowanie przede wszystkim w ogrodach formalnych, uporządkowanych. Zdecydowanie nie sadzi się w ich ogrodach dzikich, naturalistycznych czy japońskich. Drzewa o kulistych koronach często spotkać można także wzdłuż ulic i dróg, w miejscach o małej ilości wolnej przestrzeni. Oczywiście, wiele gatunków i odmian nadaje się również do małych, przydomowych ogródków.

Niezmiennie zdobią

Z gatunków tworzących formy kuliste najczęściej w ogrodach wykorzystuje się zimozielone krzewy iglaste – tuje, świerki, sosnę kosodrzewinę, a nawet kilka odmian sosny pospolitej. Większość z nich dobrze rośnie w trudnych warunkach, nie wymaga żyznej, wilgotnej gleby, w zimie nie przemarza. Świerki potrzebują dużo słońca, żywotnikom (tujom) wystarcza nawet półcień. Niskie gatunki, jak np. karłowe odmiany kosodrzewiny, doskonale nadają się do skrzynek i pojemników balkonowych.

Liściaste kule

Wśród krzewów i drzew liściastych trudniej znaleźć takie, które tworzą regularne, kuliste korony bez formowania, jednak gdy przejrzymy ich listę, na pewno wybierzemy kilka z nich. Jeśli zdecydujemy się posadzić drzewo, pamiętajmy, że jego wysokość limituje miejsce szczepienia. Oznacza to, że pień nie będzie już rósł do góry, może tylko stawać się grubszy. Dlatego drzewa o koronach kulistych często w momencie sprzedaży mają ponad 2 metry wysokości. Dzięki temu, że ich kuliste korony są mniejsze niż odmian normalnie rosnących, można je sadzić nawet w niewielkich ogrodach.

Wpływ kulistych drzew i krzewów na ekosystem ogrodu

Kuliste drzewa i krzewy, dzięki swojemu unikalnemu pokrojowi, pełnią nie tylko estetyczną funkcję w aranżacji przestrzeni ogrodowej, ale także mają znaczący wpływ na ekosystem ogrodu. Ich specyficzna forma przyczynia się do tworzenia mikroklimatu, który może korzystnie wpływać na inne rośliny oraz na ogólną bioróżnorodność. Kuliste korony drzew i krzewów, ze względu na zwarty wzrost, często tworzą zacienione obszary, które mogą być schronieniem dla wielu gatunków owadów oraz małych zwierząt. Również sposób, w jaki te rośliny rozpraszają światło i wpływają na wilgotność gleby, może mieć pozytywny wpływ na sąsiednie rośliny, stwarzając dla nich korzystne warunki do wzrostu.

Ponadto, kuliste drzewa i krzewy mogą pełnić funkcję naturalnych barier, redukując hałas i filtrując zanieczyszczenia powietrza, co jest szczególnie istotne w środowiskach miejskich. Ich zdolność do absorbowania szkodliwych substancji oraz produkowania tlenu przyczynia się do poprawy jakości życia w miejskich aglomeracjach. Warto również zwrócić uwagę na aspekt zrównoważonego rozwoju: wybierając gatunki, które nie wymagają cięcia, ograniczamy potrzebę interwencji ludzkiej i pozwalamy naturze na samodzielne kształtowanie przestrzeni, co jest zgodne z zasadami ekologicznego ogrodnictwa.

Podsumowanie

Artykuł „Kuliste drzewa i krzewy bez cięcia” z Newsource.pl zwraca uwagę na unikalne cechy i zalety kulistych form drzew i krzewów w ogrodnictwie. Podkreśla, jak istotna jest ich rola w tworzeniu estetycznych, uporządkowanych przestrzeni ogrodowych, zarówno w kontekście prywatnych ogrodów, jak i przestrzeni publicznych. Autorzy wskazują na różnorodność gatunków, które naturalnie przyjmują kulisty pokrój, eliminując potrzebę cięcia i pielęgnacji. Zwracają uwagę na aspekty praktyczne, takie jak adaptacja tych roślin do różnych warunków środowiskowych oraz ich wykorzystanie w różnych stylach ogrodowych. Podkreślono również korzyści ekologiczne płynące z wyboru takich roślin, jak mniejsza konieczność interwencji ogrodniczych i pozytywny wpływ na lokalny ekosystem. Artykuł dostarcza cennych wskazówek dla ogrodników i miłośników zieleni, poszukujących roślin o niskich wymaganiach pielęgnacyjnych, które jednocześnie wzbogacą estetykę ich ogrodów.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *