Dlaczego nie należy lekceważyć rehabilitacji?

Każdemu z nas może przytrafić się nagły uraz, czy też poważna choroba przewlekła. Równie ważna jak pierwotna, nierzadko ratująca życie interwencja medyczna jest jednak w wielu przypadkach odpowiednia rehabilitacja. Pamiętajmy, że zaniedbując ją ryzykujemy wręcz pogorszeniem naszego stanu zdrowia.

Dlaczego rehabilitacja jest tak ważna? 

Rehabilitacja bywa w przypadku wielu różnych schorzeń i urazów (między innymi kręgoslupa, czy też biodra) kluczemy do szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania. Jej celem jest bowiem właśnie maksymalne przyspieszenie powrotu pacjenta do pełni sprawności lub – w przypadku, gdy jest to niemożliwe – umożliwienie mu możliwie jak najbardziej komfortowego życia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod. Rehabilitacja pomaga w skróceniu okresu samego leczenia oraz zmniejsza ryzyko pojawienia się ewentualnych powikłań.

Rehabilitacji zdecydowanie nie wolno więc zaniedbywać – może to bowiem oznaczać nie tylko obniżenie jakości życia, ale i nawrót urazu. Co więcej rehabilitacja powinna być wykonywana w specjalistycznych placówkach (jedną z nich jest łódzkie FMC (https://fmclodz.pl) Tylko one posiadają bowiem niezbędny sprzęt i wykwalifikowany personel zdolny do zmaksymalizowania płynących z niej korzyści.

Co da poprawnie przeprowadzona rehabilitacja?

Cele i efekty rehabilitacji mogą znacząco różnić się w zależności od rodzaju oraz stopnia zaawanosowania urazu, czy też choroby. Zawsze jednak głównym celem jest odzyskanie przez pacjenta możliwie jak największej sprawności i pełnego komfortu ruchi. Korzyściami płynącymi z rehabilitacji mogą być między innymi:

  • minimalizacja skutków urazu
  • wzmocnienie siły mięśni
  • powrót do codziennie wykonywanych czynności
  • możliwość dalszego uczestniczenia w życiu społecznym (w tym pracy i nauki)
  • wyleczenie lub minimalizacja dyskomfortu, czy też dolegliwości bólowych
  • pozwala stopniowo usamodzielnić się po ciężkich urazach

Poprawnie przeprowadzona rehabilitacja, zapewnia pacjentowi nie tylko fizyczny, ale i psychiczny komfort. Progres rehabilitacji i realizowanie kolejnych postawionych przed sobą celów, pozwala mu bowiem na nowo odzyskać wiarę we własne siły i możliwość normalnego funkcjonowania, co z kolei doda mu siły do dalszej walki. Na nowo odkrywa on więc swój potencjał.


Pamiętac należy oczywiście o tym, że skuteczna rehabilitacja powinna zostać wdrożona jak najszybciej po urazie, czy przebytej chorobie. Pozwoli to bowiem zmaksymalizować płynące z niej efekty, jeszcze bardziej przyspieszając powrót pacjenta do zdrowia.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *